ราวบันได-ราวกันตก

ราวบันได-ราวกันตก

คำนึงถึงความสูงที่จำเป็นในการป้องกันการตก ทำการทดสอบความแข็งแรงและความมั่นคงของราวและระบบที่ติดตั้ง