งานเชื่อมอะลูมิเนียม-เหล็ก

งานเชื่อมอะลูมิเนียม-เหล็ก

ประตูที่ทำจากอลูมิเนียมมักจะใช้ชิ้นงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า, ซึ่งมักถูกตัดและเรียงลำดับตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ