รับอบสี สีฝุ่น หรือ สีผง

รับอบสี สีฝุ่น หรือ สีผง

กระบวนการที่สำคัญเพื่อให้วัสดุสแตนเลสมีความคงทนต่อสภาพอากาศ, สภาพแวดล้อม, และมีลักษณะทางดีไซน์