ทำประตูบานคู่

ทำประตูบานคู่

เหมาะสำหรับทางเข้าที่มีพื้นที่ให้เปิด-ปิด ที่กว้างมากหรือต้องการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกที่มีขนาดใหญ่