รั้วโป่ง-ประตูบานบานเลื่อน

รั้วโป่ง-ประตูบานบานเลื่อน

เลือกและติดตั้งระบบการเลื่อนที่เหมาะสม, โดยมีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการเลื่อนไป-มา เหมาะสำหรับสถานที่พื้นที่จำกัด